Редакција

Издавач:
Институт за политичке студије, Београд,
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Београд

За издавача:
Живојин Ђурић

Главни и одговорни уредник:
Мирослав Бркић

Заменик главног и одговорног уредника:
Бранкица Јанковић

Редакција часописа:
Мирослав Бркић; Бранкица Јанковић; Дарија Завиршек; Видоје Радуловић; Александар Југовић; Нада Радушки; Ђорђе Стојановић

Савет часописа:
Миле Милосављевић; Нијаз Карић; Биљана Маричић; Сузана Борнорова; Живојин Ђурић; Зоран Драгишић; Светлана Дражевић; Биљана Зекавица; Драгана Станковић; Горан Петковић; Ива Бранковић; Julia M. Watkins

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Редизајн корица:
Ана Милутиновић

Штампа и слог:
Планета принт, Београд
Темa броја

НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА
прочитај више