Контакт

Институт за политичке студије
Светозара Марковића 36, Београд,
Tелефон +381 11 33 49 204, +381 11 30 39 380
www.ipsbgd.edu.rs
ipsbgd@eunet.rs
redakcija@sopolitika.rs

Темa броја

ЗАШТИТЕ И ПОДРШКА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
прочитај више